Giò Bì 500g (gói)

Sku: SP000189

còn 10 hàng

¥1,200

còn 10 hàng

Quantity: